Općina Kula Norinska
Korisni linkovi
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-Neretvanska županija
Luka Ploče
Agencija za investicije i konkurentnost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


Pregled novosti
Planira se izgradnja poslovne zone na granici s BiH
10.02.2015


U SKLOPU tradicionalnog 16. Maratona lađa na Neretvi organiziran je i gospodarski forum s prezentacijom gospodarskih projekata doline Neretve. Projekt B.E.P.O. (Bioenergetski, Ekoindustrijski, Poduzetnički i Oporabni Park), projekt je intermodalnog čvorišta u sklopu prekogranične poslovne zone, a zajednički su ga izradili Lučka uprava Ploče i Brodarski institut Zagreb.
 
"Projekt B.E.P.O. Neretva: Inovacija koja povezuje profitabilnost, održivi razvoj i socijalno poduzetništvo!"
 
"Planira se izgradnja poslovnog parka na području postojeće formirane zone na granici dviju država, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ukupne površine cca. 2 000 ha, i to na teritoriju općine Ljubuški sa BiH strane (poslovna zonu "Zvrići"), te Općine Kula Norinska (poslovna zona "Nova Sela") i Općine Pojezerje (poslovna zona "Pozla gora") sa strane Republike Hrvatske. Predmetno zemljište je uglavnom u vlasništvu općina a dijelom u vlasništvu države.
 
Osnovni cilj Projekta B.E.P.O. je pokretanje održivog gospodarskog razvoja sveukupne gravitirajuće regije u radijusu od 50 km.Ukupan broj stanovnika koji će biti obuhvaćeni ovim Projektom iznosi 399.600 stanovnika (od čega je 140.050 HR, a 259.550 BiH). Predviđa se otvaranje cca. 3.000 radnih mjesta što je značajan podatak s obzirom na brojku od 98.818 nezaposlenih unutar promatrane regije.
 
Osim radnih mjesta, Projekt B.E.P.O. može se pohvaliti činjenicom da će njegovom realizacijom omogućiti potpunu energetsku neovisnost u opskrbi električnom i toplinskom energijom koja će biti proizvedena isključivo iz obnovljivih izvora energije koji neće ugrožavati okoliš. Osim radnih mjesta i energetske neovisnosti vrlo je važno istaknuti da će se Projektom B.E.P.O. u suradnji sa Lukom Ploče i Lukom Vukovar moći realizirati i dobiti status jedinstvenog "Intermodalnog čvorišta", tj. praktičku uspostavu strateškog prometnog pravca kroz BIH, što je pak osnovni preduvjet za pristup povoljnim financijskim tokovima i potporama EU.
 
Pokretač Projekta je KONZORCIJ NERETVA, dok je za razvoj i pripremu projekta zadužen BRODARSKI INSTITUT d.o.o. iz Zagreba.
 
Partneri Projekta su Općine Kula Norinska, Pojezerje i Ljubuški, javna poduzeća obiju država, ustanove i brojni poduzetnici.
 
Projekt će se sastojati od četiri osnovna sektora:
 
 BIOENERGETSKI SEKTOR
 EKOINDUSTRIJA
 PODUZETNIŠTVO
 OKOLIŠ
 
Unutar BIOENERGETSKOG SEKTORA su planirana visokotehnološka bioenergetska postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije vjetra i sunca, postrojenje za preradu biomase, pogon za dobivanje energije iz komunalnog otpada te postrojenje za dobivanje energije iz plina i algi.
 
Unutar sektora EKOINDUSTRIJE planirana su postrojenja za preradu voća i povrća (sušionica, vinarija, uljara, hladnjače...) koja će moći prihvatiti, preraditi i plasirati sve poljoprivredne proizvode iz Doline Neretve te Hercegovine.
 
Sektor PODUZETNIŠTVA određuje pod-Projekt "Brod - šina - brod" koji predviđa uspostavu Intermodalnog čvorišta na iznimnoj lokaciji sjecišta koridora Vc i Jadransko - jonskog - pravca unutar Poslovnog Parka B.E.P.O., a sastojati će se od kontejnerskog, željezničkog i cargo zračnog terminala, skladišnih prostora i logističkog centra, koji će novim tehnološkim tunelom sa ugrađenim automatiziranim kolosijekom i trasama plinovoda i naftovoda, biti spojeni na lučku infrastrukturu u Pločama.
 
Prometni pravac za gotovo 2/3 roba u svjetskoj trgovinskoj razmjeni mogao bi voditi preko Luke Ploče, a obuhvaća prijevozni put za sve vrste roba na budućem prometnom pravcu koji će spajati Europu i istočne azijske zemlje u idealnoj kombinaciji prijevoza, tj.brodom do Luke Ploče, potom do intermodalnog čvorišta B.E.P.O., dalje željeznicom (kroz BiH) do Luke Vukovar, a potom unutarnjim vodenim putevima Dunava do raznih destinacija Srednje Europe. Predviđena je izgradnja novih te modernizacija i informatizacija postojećih željezničkih, vodenih i cestovnih mreža te zračnog cargo terminala u svrhu stvaranja važnog međunarodnog pravca gospodarskog, društvenog i ekološkog značaja (budući da se uspostavom ovog prometnog pravca omogućava prijevoznicima skraćeno vrijeme prijevoza, značajno niže troškove, a i samim tim manje ispuštanje CO2 u atmosferu).Također je u samom Parku i postavci Projekta predviđen i ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI CENTAR koji će biti organiziran i stručno vođen od strane Brodarskog Instituta iz Zagreba, te će biti okosnica za istraživanja u svrhu razvoja Parka BEPO, kao i novog modela visokotehnološkog gospodarstva istovremeno.
 
Važno je naglasiti da će svi planirani objekti unutar Parka biti građeni u skladu sa cjelovitom vizijom projekta uz naglašenu inovativnost i ekološki pristup (energetski samoodrživi objekti).
 
U sklopu OKOLIŠNOG sektora su planirana najmodernija postrojenja koja će u potpunosti reciklirati sav otpad koji nastaje u okruženju, te na taj način trajno riješiti probleme lokalne zajednice i regije te osigurati čist okoliš kao najznačajniji preduvjet prihvatljivog gospodarskog razvoja.
 
Svi predviđeni B.E.P.O. gospodarski sektori predstavljaju kompleksan splet međusobno komplementarnih djelatnosti, tako da će rezultati realizacije ovog Projekta biti sveukupan i trajan razvoj gravitirajuće regije, kako HR tako i BIH, koji nadasve omogućava napredak iz lokalnog ka globalnom, prestanak depopulacije stanovništva i poboljšanje obrazovne strukture.
 
Projekt je od iznimne važnosti za BIH s obzirom na ulazak Hrvatske u EU i uspostavu Schengenskog režima koji je svakako smetnja u robnoj razmjeni dviju država. Naime, realizacija ovakvog projekta omogućila bi negaciju loših učinaka granice budući da će se u sklopu Poslovne zone uspostaviti jedinstveni granični režim koji će omogućavati brži i funkcionalniji promet roba i razmjenu rada.
 
Ekološki aspekti ovog projekta su jedinstveni na ovom području budući da niti jedan projekt ovakve veličine nije uspio ujediniti sve resurse na ekonomičan, a ujedno i ekološki način, pa se sa sigurnošću može reći da se ovim Projektom, ne samo da se neće ugrožavati okoliš već će se intenzivno poticati zaštita i očuvanje prirode, posebno kada se radi o zaštiti sliva Neretve, Trebišnjice i Trebižata.
 
Ostali pozitivni aspekti ovog Projekta se odnose na rješavanje nesuglasica Hrvatske i BiH oko statusa Luke Ploče budući da BiH tehnički dobiva morsku luku u Ljubuškom i to iz razloga što će se dijelovi robnih terminala iz Luke Ploče, translatirati unutar poslovne zone BEPO.
 
Na taj način BiH dobiva idealnu afirmaciju svog povoljnog geostrateškog položaja čime se dodatno povećava njen značaj za EU.
 
Realizacija ovakvog Projekta kao poligona za nove projekte i ideje rezultirati će privlačenjem raznih stranih investicija pa se samim tim može pretpostaviti istovremeni poduzetničko - industrijski, prometni, znanstveno - inovacijski, turistički i ekološki razvoj regije", stoji u predstavljanju projekta kojeg potpisuju Konzorcij Neretva i Ante Zloić, direktor projekta B.E.P.O.

Poslovna zona "Nova sela", Načelnik: Nikola Krstičević dipl. oecc., Email: kula.norinska@du.t-com.hr, Tel.: 020 693 349, Fax.: 020/693-349