Općina Kula Norinska
Korisni linkovi
Općina Kula Norinska
Dubrovačko-Neretvanska županija
Luka Ploče
Agencija za investicije i konkurentnost
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo poduzetništva
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije


Pregled novosti
Prezentacija projekta B.E.P.O.
10.02.2015
1. UVOD - Programska zamisao
- postoji formirana zona na granici dviju država, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
- ukupna površina cca. 2 000 ha
- osnovni cilj projekta je pokretanje održivog gospodarskog razvoja
- zona kao temelj gospodarskog razvoja općine i prekograničnog prostora kojem gravitira

 
2. Prostorni obuhvat parka


 
3. Lokacija poslovnog parka
Poslovna zona općine Kula Norinska (HR)- zona “Nova Sela”
Poslovna zona općine Pojezerje (HR) - zona “Pozla gora”
Poslovna zona općine Ljubuški (BiH) - zona “Zvirić”
 
B.E.P.O. park će se nalaziti na glavnoj račvi koridora A1 i 5C te najvažnijoj gospodarskoj granici EU i "Istoka”.
 
 
4. Planirane djelatnosti unutar projekta
4.1 BIO ENERGIJA


Bioenergetski pogon za proizvodnju električne energije iz energije vjetra
Bioenergetski pogon za proizvodnju električne energije iz energije sunca
Bioenergetski pogon za preradu biomase
Energija vode

4.2 EKO INDUSTRIJA

BIO-PREHRAMBENA INDUSTRIJA
Prerada voća i povrća
Sušionica voća
Vinarija
Uljara
Hladnjače

4.3 PODUZETNIŠTVO


Transport i logistika
Kontejnerski terminal
Željeznički cargo terminal
Zračni cargo terminal
Skladišni prostor
Logistički centar

Luka Ploče i B.E.P.O. zona bile bi povezane sa tehnološki naprednim kolosijekom koji bi automatski servisirao sve procese budućeg kontejnerskog i skladišnog terminala unutar zone, kao i sav ostali transport robe između te dvije točke. Udaljenost je zanemariva u odnosu na ostale prednosti (11km do hrvatskog dijela BEPO-a, tj. 15km do BiH dijela BEPO-a).
Trasa plinovoda i naftovoda predviđaju se ugraditi u posteljicu tunelskog kolosijeka.


Prometna i cestovna povezanost
Veći dio hrvatskih AC koji prate paneuropske koridore je izgrađeno i u funkciji, koridor X → A3, koridor V → A5, Jadransko Jonski koridor → A1; dok je u BiH AC koja se poklapa s koridorom 5c djelom izgrađena a dijelom je u fazi projektiranja i izgradnje.

 
Znanstveno-tehnološki centar
U samom Parku i postavci Projekta je predviđen ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKI CENTAR koji će biti organiziran i stručno vođen od strane Brodarskog instituta;
Z-T CENTAR će biti okosnica za istraživanja koja će se provoditi u svrhu razvoja Parka i poslovnog modela koji će se usporedno s Projektom i ciljevima razvijati istovremeno;
Centar će se sastojati od:
Institut zelenih tehnologija,
Obrazovni centar,
Razvoj i primjena inovativnih tehnologija,
Turistički razvoj regije.

Gradnja


U sklopu poslovnog Parka je planirana gradnja infrastrukturnih,  poslovnih i stambenih objekata ovisno o potrebama i organizaciji.
Svi planirani objekti biti će građeni u skladu sa cijelovitom vizijom projekta uz naglašenu inovativnost i ekološki pristup (energetski samodrživi objekti).

Trgovački sektor
Organizacija plasmana proizvoda koji će biti proizvedeni ili skladišteni unutar Parka;
Optimalizacija logistike i transporta proizvoda;
Burza bio i eko proizvoda;
Prodaja proizvoda dobivenih reciklažom i oporabom otpada;
Vele-  i malo- prodaja; Okoliš
Postrojenje za recikliranje i zbrinjavanje komunalnog otpada;
Postrojenje za reciklažu i oporabu visokovrijednih otpada;
Postrojenje za recikliranje i zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada;
Postrojenje za obradu otpadnih voda i ulja;
Iskorštavanje oporabljene otpadne vode u korisne svrhe;
Projekti zaštite okoliša – CO₂ certifikati;


Razvojni aspekti
- sveukupan razvoj Općine i regije
- mogućnost sigurnog i profitabilnog plasmana poljoprivrednih proizvoda za sve proizvođače iz Općine i šire
- prestanak depopulacije i poboljšanje obrazovne strukture stanovništva
- negacija loših učinaka granice
- puna zaštita okoliša
- postizanje održivog gospodarskog razvoja
- otvaranje novih radnih mjesta
- investicijska ulaganja
- jačanje energetske neovisnosti


UČINCI PROJEKTA
 
Realizacijom Projekta “B.E.P.O. NERETVA” rezultiralo bi sljedećim učincima:
 
- razvoj područja općine Kula Norinska kao važne geostrateške lokacije sadašnje i buduće Europe;
- otvaranje novih radnih mjesta (3 000)
- mogućnost energetske neovisnosti iz isključivo obnovljivih izvora (voda, vjetar, sunce, otpad, biomasa);
- maksimalnu iskoristivost postojećih potencijala u bio - prehrambenoj industriji a posebice u proizvodnji i preradi voća i povrća sa bio i eko predznakom
- razvoj znanosti i tehnologija unutar obuhvata Projekta
- potpuna briga i oporaba svih vrsta otpada koji nastaje u gravitirajućoj regiji
 

Poslovna zona "Nova sela", Načelnik: Nikola Krstičević dipl. oecc., Email: kula.norinska@du.t-com.hr, Tel.: 020 693 349, Fax.: 020/693-349