poslovna zona “nova sela”

Poslovna zona se nalazi u Dubrovačko-Neretvanskoj županiji u općini Kula Norinska u Republici Hrvatskoj, uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom.


U blizini su gradovi Ploče, Metković i Opuzen u Hrvatskoj, te Čapljina, Ljubuški, Čitluk i Mostar u BiH.

 • UKUPNA POVRŠINA: 60 ha ( mogućnost širenja na 160 ha)
 • VLASNIŠTVO: Općina Kula Norinska i partneri
 • Urbanistički plan uređenja zone (UPU): IZRAĐEN
 • POSTOJI GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE
 • POSLOVNA NAMJENA: K1 Pretežito uslužna, K2 Pretežito trgovačka
 • Namjene površina unutar Zone: proizvodna namjena, obrtnička namjena, industrijska namjena, skladišna namjena, servisna namjena i sl.

Prometna povezanost:

 • Poslovna zona “Nova Sela” se nalazi na značajnom međunarodnom prometnom čvorištu – Paneuropski koridor Vc , državna autocesta A1, te državne ceste D 62
 • Željeznički prijevoz: Metković (18 km), Ploče (24 km)
 • Pomorski prijevoz: Luka Ploče (24 km)
 • Zračni promet: Dubrovnik (Ćilipi) 100 km, Split 135 km

Pogodnosti investitorima:

 • 5 godina oslobođenje plaćanja poreza na tvrtku
 • Pogodnosti kod zapošljavanje lokalnog stanovništva
 • Veličine parcela unutar Zone – veličine parcela će se definirati ovisno o veličini i potrebama poduzeća koja će koristiti iste

Dokumentacija:

Dokumentacija >>>

Poslovna zona Nova Sela - idejno rješenje
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"
Idejno rješenje, render image, poslovne zone "Nova Sela"

Općina Kula Norinska

Općina Kula Norinska locirana je na sjevernoj granici Dubrovačko-neretvanske županije, te graniči s pet jedinice lokalne samouprave i to: Grad Ploče, Grad Opuzen, Grad Metković, općina Pojezerje i općina Zažablje. Sjeverna granica općine je ujedno i granica sa Republikom Bosnom i Hercegovinom.

Općina Kula Norinska zauzima površinu od 60,60km2, te je pretežito brdska općina kojom prolaze vodotoci rijeke Neretve i Norin.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općina Kula Norinska ima 1748 stanovnika. U sastavu Općine uz općinsko središte Kula Norinska nalazi se još osam naselja: Nova Sela, Borovci, Desne, Podrujnice, Matijevići, Momići, Krvavac i Krvavac II.

Scroll to Top